Phenotypic and genetic diversity of rice seed-associated bacteria and their role in pathogenicity and biological control

B Cottyn, Jane Debode, E Regalado, T W Mew, J Swings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  To study the phenotypic and genetic diversity of culturable bacteria associated with rice seed and to asses the antagonistic and pathogenic potential of the isolated bacteria.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Applied Microbiology
  Volume107
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)885-97
  Aantal pagina’s13
  ISSN1364-5072
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Phenotypic and genetic diversity of rice seed-associated bacteria and their role in pathogenicity and biological control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren