Phylogenetic relationships of Puccinia horiana and other rust pathogens of Chrysanthemum x morifolium based on rDNA ITS sequence analysis

Hossein Alaei, Mathias De Backer, Jorinde Nuytinck, Martine Maes, Monica Höfte, Kurt Heungens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic relationships of Puccinia horiana and other rust pathogens of Chrysanthemum x morifolium based on rDNA ITS sequence analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw & Biologie