Physiological and Biochemical Responses of Forage Grass Varieties to Mild Drought Stress Under Field Conditions

A. Fariaszewska, J. Aper, J. Van Huylenbroeck, T. De Swaef, J. Baert, L. Pecio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten