Physiological basis of chilling tolerance and early-season growth in miscanthus

Simon Fonteyne, Hilde Muylle, Peter Lootens, Pavel Kerchev, Wim Van den Ende, Ariane Staelens, Reheul Dirk, Isabel Roldán-Ruiz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten