Pig delivery weight optimization: revitalizing an old paradigm?

Vertaalde titel van de bijdrage: Optimaliseren van het aflevergewicht van vleesvarkens: een nieuw elan voor een oud paradigma?

Frederik Leen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  Uittreksel

  De beslissingscontext van de varkenshouder is complexer geworden, door globalisering, liberalisering en hogere maatschappelijke eisen. In deze context dienen ook beslissingen omtrent het optimale aflevermoment en slachtgewicht van vleesvarkens genomen te worden. In dit proefschrift werd onderzocht of en hoe de beslissing van het slachtmoment bedrijfseconomisch kan geoptimaliseerd worden (slachtgewichtoptimalisatie, SO) binnen het huidige management van het varkensbedrijf. Dit resulteerde in een simulatiemodel dat de evolutie van het bruto saldo per vleesvarken en per varkensplaats per jaar beschrijft, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van data over diertechnische prestaties op bedrijven. Om tot dit model te komen, werd in een participatief proces bestaande en opgebouwde wetenschappelijke kennis getoetst aan praktijkkennis aangebracht door stakeholders. Samen met de stakeholders werd het probleem gedefinieerd, het model gevalideerd en de bekomen inzichten bediscussieerd. De simulatieresultaten bevestigen het belang van de omloopsnelheid van de stal in SO. Omdat omloopsnelheid beïnvloed wordt door bedrijfsbeslissingen op langere termijn, moet SO ook eerst op de langere termijn, in een strategisch kader, beschouwd worden. Het resulterende bruto saldo werd gekenmerkt door opeenvolgende plateaus met geringe variatie rond optimum, vooral bepaald door het uitbetalingsschema van het slachthuis. Het relatief vlakke verloop in de hoogste uitbetalingszone verleent enige maneuvreerruimte in SO. Daarnaast wijst dit ook op het relatief ondergeschikte belang van nauwkeurige SO in vergelijking met andere managementbeslissingen zoals voeder- en geneticakeuze die het bruto saldo naar een hoger niveau kunnen tillen. In het licht van technologische vooruitgang naar meer nauwkeurige procesoptimalisatie, zal de afweging naar strategische en operationele economische meerwaarde aan belang toenemen. Door de relatief beperkte meerwaarde van gedetailleerde SO, moeten beslissingsondersteunende hulpmiddelen goedkoop in gebruik zijn, om hun toepassing economisch te rechtvaardigen.

  Vertaalde titel van de bijdrageOptimaliseren van het aflevergewicht van vleesvarkens: een nieuw elan voor een oud paradigma?
  Oorspronkelijke taalEngels
  Toekennende instelling
  • Universiteit Gent
  Begeleiders/adviseurs
  • Lauwers, Ludwig, Begeleider
  • Millet, Sam, Begeleider
  • Van Meensel, Jef, Begeleider
  Toekenningsdatum19-dec.-2017
  Plaats van publicatieGent
  Uitgever
  ISBN’s in drukversie978-94-6357-061-9
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-dec.-2017

  Trefwoorden

  • B400-veeteelt
  • S187-landbouweconomie

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Optimaliseren van het aflevergewicht van vleesvarkens: een nieuw elan voor een oud paradigma? revitalizing an old paradigm?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren