Pig producer attitude towards surgical castration of piglets without anaesthesia versus alternative strategies

Frank A. M. Tuyttens, Filiep Vanhonacker, Benedicte Verhille, Daniel De Brabander, Wim Verbeke

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten