Pilootprojecten Productief Landschap

Joachim Declerck, Elke Vanempten (Editor), Peter Swinnen, Stefan Devoldere, Tania Hertveld, Jolien Bergers, Tine Segers, Filip Buyse, Floris Vincke, Joris Relaes, Elke Rogge (Editor), Ludwig Lauwers (Editor)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

90 Downloads (Pure)

Uittreksel

Eindpublicatie strategische verkenningsfase tot oproep Pilootprojecten Productief Landschap.

Pilootprojecten zijn intensieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor urgente maatschappelijke vraagstukken of sectoren met nood aan 'out of the box'-denken. Ze maken gebruik van ontwerpend onderzoek dat eerder dan een ideaal maar onbereikbaar toekomstbeeld de mogelijkheden van een omgeving of uitdaging wil schetsen.

De pilootprojecten productief landschap richten zich specifiek het domein van de open ruimte, landbouw- en voedselproductie. Een groot gedeelte van de open ruimte bestaat nog steeds uit landbouw. Landbouw is bijgevolg een belangrijke speler wanneer het gaat over milieu, klimaat, biodiversiteit, landschap, en ruimtelijke ontwikkeling. Om het hoofd te bieden aan uitdagingen als demografische groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, enz. werd een oproep tot het indienen van pilootprojecten productief landschap gelanceerd. Deze publicatie geeft de resultaten weer van de strategische verkenningsfase die de oproep voorbereidde. Vijf mogelijke werkvelden voor pilootprojecten productief landschap werden daarbij gedefinieerd: herbestemming, schaalsprong, kringlopen, water, en landbouwparken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijPilootprojecten Productief Landschap
Aantal pagina’s31
ISBN van geprinte versie9789040303555
ISBN van elektronische versie9789040303555
PublicatiestatusGepubliceerd - feb.-2014

Dit citeren