Pilootprojecten Productief Landschap: Oproep Ontwerpteams

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  91 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van onder meer voedsel, energie,
  waterbuffering, en ontspanningsruimte een onmisbaar ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De komende jaren dient het hoofd geboden te worden aan heel wat uitdagingen met een belangrijke impact op de open ruimte zoals demografische groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, enz. Landbouwers beheren en bewerken een groot gedeelte van de open ruimte en zijn bijgevolg belangrijke partners in het aangaan van de genoemde uitdagingen.

  Daarom gingen het Vlaams Ministerie van Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester (TVB), het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, en Ruimte Vlaanderen samen op zoek naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met kwalitatieve meerwaarde voor landschap en samenleving. Het resultaat zijn vijf Pilootprojecten Productief Landschap: de bouw van een innovatieve onderzoeksserre door Inagro op het dak van de REO Veiling in Roeselare, de uitbouw van een landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ in Oostende, de herbestemming van pachthoeve De Kijfelaar in Herentals tot collectieve bioboerderij, het verenigen van water, landbouw en natuur bij Hoeve De
  Waterkant in Herk-de-Stad, en ruimte voor stadslandbouw in Maasmechelen. Deze projecten snijden diverse werkvelden met ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen aan, zoals het intelligent invullen en herbestemmen van woonuitbreidingsgebieden (Stadslandbouw Maasmechelen), het omgaan met water en natuur in de landbouw (Hoeve De Waterkant), het opzetten van collectieve ondernemingen en multifunctionele landbouw (De Kijfelaar), het professionaliseren van stadslandbouw en sluiten van kringlopen (dakserre Roeselare), en het uitbouwen van een voedselpark voor de stad (Landbouwpark Stene). In deze brochure worden de projectdefinities van deze vijf projecten gepresenteerd, als onderbouwing voor de zoektocht naar ontwerpteams die de ambities verder vertalen naar visies, inrichtings- en masterplannen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijPilootprojecten Productief Landschap
  PublicatiestatusGepubliceerd - sep.-2015

  Dit citeren