Plandag 2019: Meer met meer

Geiske Bouma, Beitske Boonstra, Elke Vanempten

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek

  87 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. Ook ruimtelijke kwaliteit krijgt opnieuw aandacht, en steeds vaker laten we niet-monetaire waarden zoals collectiviteit, duurzaamheid, inclusiviteit, circulariteit etc. meewegen in onze ruimtelijke keuzes.
  Een ideale tijd dus, om daadwerkelijk zaak te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: duurzaamheid, energie, mobiliteit, klimaat, digitalisering, inclusiviteit….

  Tegelijkertijd zorgt een goed draaiende economie voor zowel tijd- als ruimtedruk. Bekende en nieuwe vragen om ruimte buitelen over elkaar. Meer woningen, nieuwe vervoersvormen, energiezuinige wijken, klimaat-adaptieve steden, werklocaties voor de nieuwe economie, meer robuuste en bio-diverse groenstructuren, natuur-inclusieve en stadsgerichte landbouw, open ruimte … het lijstje lijkt oneindig. Samen met de ruimtelijke opgaven stapelen zich ook het aantal actoren op dat bij ruimtelijke transformaties
  betrokken is: overheden, bedrijven, burgers, belangenverenigingen, investeerders, … We willen steeds maar meer met meer…
  Aan meer met meer zit echter ook een keerzijde. Steeds meer mensen haken om diverse redenen af. De actualiteit van klimaatmarsen en manifestaties van gele hesjes zetten aan het denken. Omgevingsbeleid staat daarmee ook voor de opgave om een binnen de grenzen van de fysieke leefomgeving een nieuw welvaartsmodel uit te denken en vorm te geven. Een model dat alle groepen van de maatschappij zin geeft om mee te stappen in de genoemde transities.

  Het thema van de PlanDag 2019 is hiermee: “Meer met Meer”. Hoe doe je dat? Hoe koppel je de grote transities aan de diverse vragen om ruimte? Hoe organiseer je ruimtelijke transformaties die meerdere opgaven samenbrengen, en door uiteenlopende actoren
  worden ingezet? Hoe kun je opgaven slim met elkaar combineren? Hoe krijgen we de samenleving in al zijn diversiteit mee? Hoe regel je financiering voor transformaties waarvoor de verantwoordelijkheid en betrokkenheid over meerdere actoren en beleidsvelden
  verspreid is? Welke nieuwe vraagstukken en dilemma’s komen voort uit dit “meer met meer” plannen?

  De ambitie is om op basis van alle bijdragen en discussie uiteindelijk een beeld te kunnen vormen over hoe we ‘Meer met Meer’ op een goede manier kunnen inzetten, welke voorbeelden ons hierbij op weg helpen en wat dat van ons als ruimtelijke professionals
  vraagt. In de voormiddag zullen Guy Gypens (algemeen en artistiek directeur van het kunstencentrum Kaaitheater in Brussel) en Bob D’Haeseleer (Schepen Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Omgeving, Duurzaamheid van Eeklo) onder leiding van
  Bart Cosijn (moderator) het debat aftrappen. Hierna volgt een key-note door Floris Alkemade Rijksbouwmeester, voorzitter van het College van Rijksadviseurs) over Panorama Nederland. Bart Cosijn zal vervolgens als moderator het debat met de zaal
  verder modereren.

  Naast het hoofdthema in de voormiddag, is in twee parallelle namiddagsessies een diversiteit aan onderwerpen aangesneden. Deze onderwerpen kunnen worden beschouwd als de vlaggen die een zeer verscheiden lading voor discussie tussen Nederlandse en
  Vlaamse planners dekken. Ter inspiratie van de inzenders hebben betrokken experts uit de Vlaamse en Nederlandse plannerswereld deelgenomen aan deze themasessies. Hierna volgen de onderwerpen en hun moderatoren en reflectanten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInPlanning
  Aantal pagina’s374
  ISBN van geprinte versie978-90-819217-6-3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mei-2019

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • plandag
  • duurzaamheid
  • ruimte

  Dit citeren