Plant fibers for renewable growing media: potential of defibration, acidification or inoculation with biocontrol fungi to reduce the N drawdown and plant pathogens.

Bart Vandecasteele, Hilde Muylle, Imke De Windt, Joris Van Acker, Nele Ameloot, Kasper Moreaux, Kasper Moreaux, Jane Debode

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten