Plasmid transfer in biofilms: A food industry perspective

Eva Van Meervenne, Els Van Coillie, Frank Devlieghere, Lieve Herman, Nico Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

Zoekresultaten