Plasmid transfer in biofilms from a food industry perspective

Eva Van Meervenne, Els Van Coillie, Frank Devlieghere, Lieve Herman, Nico Boon

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Zoekresultaten