Playing the trump of duality in DISCUSS: upgrading POCER with questionnaire results

Vertaalde titel van de bijdrage: De troef van tweeledigheid in DISCUSS: POCER opwaarderen met resultaten uit de bevraging

Hilde Wustenberghs, Davina Fevery, Charles de Schaetzen, Ilse Delcour, Karoline D'Haene, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Nicole Taragola, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftConferentieartikel in een tijdschrift

Uittreksel

DISCUSS, de tweeledige indicatorenset voor duurzame gewasbescherming, is ontwikkeld als hulpmiddel voor landbouwers om meer duurzaamheid te bereiken. De indicatorenset combineert risico-indicatoren, m.n. POCER, met respons indicatoren, m.n. een bevraging over het management van de gewasbescherming op het bedrijf. beide delen van DISCUSS zijn op zichzelf volwaardige indicatoren, maar de tweeledige opbouw heeft als bijkomende troef dat de informatie uit de bevraging gebruikt kan worden om de POCER berekeningen te verfijnen. Deze paper toont aan de hand van simulaties over het al dan niet dragen van beschermkledij en over driftreducerende maatregelen, hoe DISCUSS op land- en tuinbouwbedrijven gebruikt kan worden als hulp bij beslissingen over gewasbescherming.
Vertaalde titel van de bijdrageDe troef van tweeledigheid in DISCUSS: POCER opwaarderen met resultaten uit de bevraging
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftCommunications in Agricultural and Applied Biological Sciences
Volume79
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)525-534
Aantal pagina’s9
ISSN1379-1176
PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2014
Evenement66th International Symposium on Crop Protection - Gent, België
Duur: 20-mei-201420-mei-2014
http://www.iscp.ugent.be/

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'De troef van tweeledigheid in DISCUSS: POCER opwaarderen met resultaten uit de bevraging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren