Population dynamics of Paratylenchus spp. and Pratylenchus penetrans in glasshouse lettuce

Jolien Claerbout, Nicole Viaene, Monica Hofte, Anneleen Volckaert, An Decombel, Peter Bleyaert, Isabel Vandevelde, Sofie Venneman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

    59 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten