Population genetics in Rosa section Caninae based on AFLP markers and FISH-mapping of repetitive DNA sequences

Katrijn Van Laere, Hilde Nybom, Marinus J.M. Smulders, Jan De Riek

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

    Zoekresultaten