Potential biorecognition elements for food and environmental sensors: selection and characterization of aptamers

Jaytry Mehta

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

    Dit citeren