Potential of chopped heath biomass and spent growth media to replace wood chips as bulking agent for composting high N-containing residues

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Environmental Management
  Volume197
  Pagina's (van-tot)338-350
  Aantal pagina’s12
  ISSN0301-4797
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul.-2017

  Dit citeren