Practice what you preach – the discrepancy in knowing and doing based on moral values to farm animals

Elske De Haas, T. Bas Rodenburg, Frank Tuyttens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Practice what you preach – the discrepancy in knowing and doing based on moral values to farm animals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen