Pratylenchus penetrans, a potential risk in glasshouse-grown lettuce: population dynamics and damage threshold.

Jolien Claerbout, Jenny Neukermans, An Decombel, Isabel Vandevelde, Nancy De Sutter, Anne-Marie Deeren, Sofie Venneman, Peter Bleyaert, Monica Höfte, Nicole Viaene

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftNematology
Volume22
Exemplaarnummer5
Pagina's (van-tot)577-590
Aantal pagina’s14
ISSN1388-5545
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-dec-2019

Dit citeren