Precisielandbouw in de melkveehouderij: Kloof tussen ontwikkelaars en melkveehouders overbruggen

Maarten Crivits, Kristine Piccart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Er komt een tijdperk aan waarin landbouwers in hun bedrijfsvoering niet alleen meer zullen vertrouwen op de eigen kennis en waarnemingen maar ook op sensoren en slimme machines. Voor de voorlopers begint dat al werkelijkheid te worden. Als het van Europa afhangt, mag het zelfs sneller gaan. Zopas is een Europees innovatieproject van start gegaan dat de kloof tussen melkveehouders en de ontwikkelaars van sensoren sneller moet dichtrijden. Wat ervaren boeren nu al? Welke elektronische adviezen en in welke vorm zouden volgens hen echt meerwaarde creëren? Welke datasets zouden best met elkaar gaan communiceren binnen het bedrijf? Wat vinden de boeren problematisch? Het project heet ‘Data Driven Dairy Decisions For Farmers’, kortweg 4D4F. Het Vlaams onderzoeksinstituut ILVO is projectpartner en bekijkt in eigen regio de vooruitgang in de melkveehouderij en de toeleveranciers van technologie.
  TaalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  StatusGepubliceerd - 27-feb-2017

  Dit citeren