Preparation of microplants for ex vitro establishment

PC Debergh, N Topoonyanont, J Van Huylenbroeck, HM da Silva, E Oyaert

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Preparation of microplants for ex vitro establishment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie