Prevalence of antimicrobial resistance in E. coli isolates from broiler houses and pig nursery units in Flanders.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten