Production potential of grassland and fodder crops in high output systems in the low countries in north western Europe and how to deal with limiting factors

Dirk Reheul, Mathias Cougnon, Benny De Cauwer, Jolien Swanckaert, Joke Pannecoucque, Tommy D'Hose, Thijs Vanden Nest, Eddy De Caesteker, Roel Vaes, Alain Peeters, Joost Baert, Alex De Vliegher

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

    1142 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Production potential of grassland and fodder crops in high output systems in the low countries in north western Europe and how to deal with limiting factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie