Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen

David De Pue

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

In Nederland woedt een stikstofcrisis. De Nederlandse Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid, net als in Vlaanderen bekend als PAS, onvoldoende garanties biedt om Natura 2000 gebieden te vrijwaren van een overmatige aanvoer van stikstof. Hoewel in de Vlaamse PAS natuurherstel niet wordt gebruikt als pasmunt voor de vergunningsverlening, zijn er ook in Vlaanderen vragen aangaande de effectiviteit en efficiëntie van de PAS.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftTijdschrift Lucht
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina’s5
PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2020

Dit citeren