Proposed minimal standards for describing new taxa of aerobic, endospore-forming bacteria

N A Logan, O Berge, A H Bishop, H-J Busse, P De Vos, D Fritze, M Heyndrickx, P Kämpfer, L Rabinovitch, M S Salkinoja-Salonen, L Seldin, A Ventosa

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Proposed minimal standards for describing new taxa of aerobic, endospore-forming bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Medicijnen en Levenswetenschappen