QTLs associated with powdery mildew resistance responses in roses

Leen Leus, Hossein Hosseini Moghaddam, Johan Van Huylenbroeck, Jan De Riek

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'QTLs associated with powdery mildew resistance responses in roses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie