Quantification of Campylobacter spp. in chicken carcass rinse by real-time PCR

N Botteldoorn, E Van Coillie, V Piessens, G Rasschaert, Lies Debruyne, M Heyndrickx, L Herman, W Messens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Uittreksel

In this study, a real-time quantitative polymerase chain reaction (PCR) method was examined for its ability to quantify Campylobacter spp. in chicken carcass rinses and compared with bacteriological culturing.
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Applied Microbiology
Volume105
Exemplaarnummer6
Pagina's (van-tot)1909-18
Aantal pagina’s10
ISSN1364-5072
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Quantification of Campylobacter spp. in chicken carcass rinse by real-time PCR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren