Quantification of Campylobacter spp. in chicken carcass rinse by real-time PCR

N Botteldoorn, E Van Coillie, V Piessens, G Rasschaert, Lies Debruyne, M Heyndrickx, L Herman, W Messens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Quantification of <em>Campylobacter</em> spp. in chicken carcass rinse by real-time PCR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen