Quantitative exposure model for the transmission of Norovirus in deli sandwich bars

Ambroos Stals, Liesbeth Jacxsens, Leen Baert, Els Van Coillie, Mieke Uyttendaele

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten