Ramps and hybrid effects on keel bone and foot pad disorders in modified aviaries for laying hens

J L T Heerkens, E Delezie, B Ampe, T B Rodenburg, F A M Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ramps and hybrid effects on keel bone and foot pad disorders in modified aviaries for laying hens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie