Rassenproef courgette late teelt 2014: Opmerkelijke verschillen in houdbaarheid

Sofie Venneman, Luc De Rooster, Mathias De Backer, Kris De Jonghe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  In een late teelt van courgette werden negen rassen vergeleken. Naast gewaseigenschappen, vruchtkenmerken en opbrengst werd ook de sterkte van de rassen tegen courgettegeelmozaïekvirus (ZYMV) nagegaan. Ondanks een kunstmatige infectie met dit virus was er geen grote uitbreiding waar te nemen
  in deze teelt. Tosca en in mindere mate Mirza vertoonden wel nog wat virusaantasting. In houdbaarheid van de vruchten na de oogst waren er grote verschillen tussen de rassen.
  TaalNederlands
  TijdschriftProeftuinnieuws
  Exemplaarnummer5
  Pagina's (van-tot)50-52
  Aantal pagina's3
  StatusGepubliceerd - 6-mrt-2015

  Dit citeren