Reducing nitrogen excretion and soybean meal use by feeding a lower rumen degradable protein balance and protected soybean meal to dairy cattle

Sam De Campeneere, Johan L. De Boever, Jose M. Vanacker, Daniel L. De Brabander

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Zoekresultaten