Regie en Loslaten. Bijdragen aan de PlanDag 2014

Geiske Bouma (Editor), Elke Vanempten (Editor), Caroline Uittenbroek (Editor)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De PlanDag 2014 richt zich op het vraagstuk 'Regie en Loslaten'. Waar moet nog regie op gevoerd worden, wat kan worden losgelaten en hoe doen we dat? In onze hyper-dynamische samenleving heeft de bestuurlijke zekerheid waar de overheid het voortouw neemt en in min of meerdere mate de maatschappij betrekt bij het beleid, plaats gemaakt voor een context waarin het onduidelijker wordt welke actor de dingen in beweging zet. De ruimtelijke planningssystemen in Nederland en Vlaanderen worden gedwongen te veranderen. Waar geven we de maatschappelijke partners ruimte om initiatieven te ontplooien en waar willen we een bepaalde basiskwaliteit garanderen waarbij regie voeren van belang is. Waar liggen de verantwoordelijkheden; bij de overheid, bij professionele ontwikkelaars, bij de eigenaren, omwonenden en de toekomstige gebruikers? Wat betekent dit voor rollen van partijen? Wie neemt het initiatief? Hoe kunnen partijen (buiten de overheid) elkaar vinden? En welke rol speelt de planner of ontwerper?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijStichting Planologische Discussiedagen
  ISBN van geprinte versie978-90-819217-1-8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Dit citeren