Regulation and quality of flowering in Belgian pot azalea: interaction between genetics, physiology and culture conditions

Ellen De Keyser, Annelies Christiaens, Marie-Christine Van Labeke, Els Pauwels, Jan De Riek, Bruno Gobin

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    56 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Regulation and quality of flowering in Belgian pot azalea: interaction between genetics, physiology and culture conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie