Relationship between fat depots in carcasses of beef bulls and effect on meat colour and tenderness

L O Fiems, Sam De Campeneere, Stefaan De Smet, G Van de Voorde, J M Vanacker, C V Boucqué

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Relationship between fat depots in carcasses of beef bulls and effect on meat colour and tenderness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen