Rentabiliteit vleesvee: naar een economisch en ecologisch optimum

Karen Goossens, Riet Desmet, Lukas Cuyle, Dirk Audenaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Filter
Afgerond

Zoekresultaten