Report of the working group on marine benthal and renewable energy developments (bijdrage Jozefien Derweduwen)

ICES

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

    142 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Report of the working group on marine benthal and renewable energy developments (bijdrage Jozefien Derweduwen)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen