Response of ants to a deterrent factor(s) produced by the symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes

Xinsheng Zhou, Harry K Kaya, Kurt Heungens, Heidi Goodrich-Blair

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Response of ants to a deterrent factor(s) produced by the symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.