Review: Norovirus prevalence in Belgian, Canadian and French fresh produce: a threat to human health?

L Baert, K Mattison, F Loisy-Hamon, J Harlow, A Martyres, B Lebeau, A Stals, Els Van Coillie, L Herman, M Uyttendaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Review: Norovirus prevalence in Belgian, Canadian and French fresh produce: a threat to human health?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie