Rumen degradation characteristics and protein value of grassland products and their prediction by laboratory measurements and NIRS

Vertaalde titel van de bijdrage: Rumen degradation characteristics and protein value of grassland products and their prediction by laboratory measurements and NIRS

Johan De Boever, JM Vanacker, LO Fiems, DL De Brabander

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Rumen degradation characteristics and protein value of grassland products and their prediction by laboratory measurements and NIRS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie