Rumen degradation characteristics and protein value of grassland products and their prediction by laboratory measurements and NIRS

Johan De Boever, JM Vanacker, LO Fiems, DL De Brabander

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Filter
    Actief

    Zoekresultaten