Rumen degradation characteristics of nutrients in maize silages and evaluation of laboratory measurements and NIRS as predictors

Vertaalde titel van de bijdrage: Rumen degradation characteristics of nutrients in maize silages and evaluation of laboratory measurements and NIRS as predictors

Johan De Boever, JM Vanacker, DL De Brabander

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Rumen degradation characteristics of nutrients in maize silages and evaluation of laboratory measurements and NIRS as predictors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie