Rumen degradation characteristics of nutrients in maize silages and evaluation of laboratory measurements and NIRS as predictors

Vertaalde titel van de bijdrage: Rumen degradation characteristics of nutrients in maize silages and evaluation of laboratory measurements and NIRS as predictors

Johan De Boever, JM Vanacker, DL De Brabander

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Filter
    Actief

    Zoekresultaten