Salmonella prevalence and persistence in industrialized poultry slaughterhouses

H Zeng, K De Reu, S Gabriël, W Mattheus, L De Zutter, G Rasschaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Salmonella prevalence and persistence in industrialized poultry slaughterhouses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie