Sampling and identification of the dominant microbial population of presumptive biofilms in the food processing industry

Sharon Maes, Marc Heyndrickx, Hans Steenackers, Jozef Vanderleyden, Koen De Reu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten