Scientific Opinion on the safety and efficacy of Nutrase P (6‐phytase) for chickens for fattening, other poultry for fattening, reared for laying and ornamental birds.

EFSA FEEDAP Panel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEFSA Journal
Volume18
Exemplaarnummer11
Pagina's (van-tot)6282
Aantal pagina’s17
ISSN1831-4732
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2020

Dit citeren