Scientific Opinion on the safety evaluation of the food enzyme containing chymosin and pepsin from the abomasum of suckling lambs and goats. EFSA Journal 2021;19(6):6633, 11 pp.

EFSA FEEDAP Panel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEFSA Journal
Volume19
Exemplaarnummer6
Pagina's (van-tot)6633
Aantal pagina’s11
ISSN1831-4732
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Dit citeren