Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes through different parameters: EPN survival, infectivity, sedimentation speed and leaf deposition

Bert Beck, Eva Brusselman, David Nuyttens, Femke Temmerman, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes through different parameters: EPN survival, infectivity, sedimentation speed and leaf deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie