Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes through different parameters: EPN survival, infectivity, sedimentation speed and leaf deposition

Bert Beck, Eva Brusselman, David Nuyttens, Femke Temmerman, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Zoekresultaten