Screening of synthetic wheat lines for resistance to the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi.

Fateh Toumi, Abdelfattah A. Dababat, Jan De Riek, Alexei Morgounov, Ellen De Keyser, Gul Erginbas-Orakçi, Nicole Viaene, Julie M. Nicol, Francis Ogbonnaya, Lieven Waeyenberge, Maurice Moens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Zoekresultaten